OC Odszkodowania. Znów zaniżone?

OC Odszkodowania. Jak zgłosić szkodę?

OC Odszkodowania. Wszelakie metody zgłaszania szkód zależą od zasad ustalonych przez ubezpieczyciela, dlatego dokładnych informacji należy zawsze szukać w materiałach poszczególnych towarzystw. Zazwyczaj wskazówki odnośnie postępowania po szkodzie dodawane są do dokumentów związanych z kupnem polisy OC czy AC.  Bez trudu można je także znaleźć na stronach internetowych wszystkich firm.

Warto pamiętać, iż ubezpieczyciele wolą zgłaszanie szkód przez telefon niż przez internetowe formularze lub aplikacje mobilne, bo to znacznie usprawnia proces rozpatrywania wniosku. Jednak kierowca równie dobrze postąpi zgłaszając szkodę wysyłając wszystkie niezbędne dokumenty tradycyjną pocztą. Może je oczywiście doręczyć osobiście.

OC Odszkodowania. Warunki likwidacji.

Warunki usunięcia szkody reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.  co oznacza, że są one takie same dla wszystkich ubezpieczycieli. Bardzo ważny jest w tym kontekście czas, jaki poszkodowany ma na zgłoszenie szkody. Wynosi on 3 lata od daty zdarzenia, choć w zależności od okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody, może się on wydłużyć. Warto jednak jak najszybciej kontaktować się z ubezpieczycielem. To usprawnia proces likwidacji, ułatwia zadanie rzeczoznawcom i pozwala oczywiście szybko otrzymać odszkodowanie.

Po zgłoszeniu szkody przedstawiciel ubezpieczyciela kontaktuje się z kierowcą i albo zaproponuje spotkanie w celu dokonania oględzin pojazdu, albo zasugeruje odszkodowanie z pominięciem wizyty rzeczoznawcy. Zasadą jest, że wypłata należnego odszkodowania odbywa się w terminie 30 dni liczonych od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Może on jednak zostać wydłużony, gdy sprawa wymaga wyjaśnienia dodatkowych okoliczności lub gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od toczącego się postępowania sądowego.

OC Odszkodowania. Rodzaje szkody.

Szkoda, o czym warto wiedzieć dzieli się na całkowitą lub częściową. Pierwsza z nich  dotyczy sytuacji, w których samochód został stracony, całkowicie zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, że jego naprawa się po prostu nie opłca lub wręcz niemożliwa. Z kolei szkoda częściowa polega uszkodzeniu, które da się naprawić i jest finansowo uzasadnione. Ubezpieczyciele często wyróżniają także szkody kradzieżowe jako osobną kategorię, choć utratę całego pojazdu można zaliczyć do szkody całkowitej, a np. tylko elementów jego wyposażenia do częściowej.