OC Odszkodowanie. Walka o swoje.

OC Odszkodowanie. Gdy firma jest na nie.

Obecnie odmowa wypłaty odszkodowania jest częstym procederem firm ubezpieczeniowych. Gdy odmówiono nam należnej kasiory, nie można udawać strusia i chować głowy w piasek. To że firma robi problemy nie znaczy, że nic nigdy nie dostaniemy.  O swoje będzie trzeba powalczyć. OC Odszkodowanie

OC Odszkodowanie. Odwołania czas.

Na początku kierowca musi złożyć odwołanie od niewesołej decyzji naszego ukochanego towarzystwa. W stosownym dokumencie należy umieścić  informację o tym, że nie zgadzamy się z decyzją. Należy podać rozsądne argumenty i poczekać na odpowiedź. Zgodnie z przepisami ustawy, która obowiązuje od  sierpnia zeszłego roku, ubezpieczyciel ma 30 dni, aby wysłać do kierowcy swoją odpowiedź. Gdy tego nie uczyni, oznacza to, że akceptuje nasze pismo odwoławcze i  przyznaje rację. Jeżeli ponownie otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania, należy pójść krok dalej.

OC Odszkodowanie. Rzecznik pomoże.

W sytuacji, gdy towarzystwo sprawcy nadal upiera się przy tym, że zadośćuczynienie nie jest dla Ciebie, a my już zdążyliśmy złożyć kilka odwołań, należy poprosić o support Rzecznika Finansowego (dawniej Rzecznika Ubezpieczonych). Jest to organ mający za zadanie chronić klientów rynku finansowego.

Kierowcy skarżą się mu zwykle, że ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę.Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu oraz obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.

Z roku na rok ów rzecznik coraz skuteczniej walczy o prawa ubezpieczonych, jednak musisz pamiętać o tym, że nie może on zmusić towarzystwa do zmiany decyzji. Ma on narzędzia w postaci nakładania kar finansowych na towarzystwo, które nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, ale niczego nie może nakazać.