OC Odszkodowanie. Jakie prawa ma pasażer?

OC Odszkodowanie. Na gapę.

OC Odszkodowanie. Pod pojęciem pasażera, kryje się osoba, która jedzie obok kierowcy pojazdu i nie posiada bezpośredniego wpływu na kierowanie wehikułem drogowym. Do pasażera zalicza się również autostopowicz. Gdy kierowca zdecyduje się podwieźć podróżnika i zdarzy się wypadek, a on sam w jego wyniku będzie miał obrażenia ciała, to także może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy, posiadacza pojazdu, którym podróżował.

Przez wiele lat firmy zajmujące się ubezpieczeniami,  kwestionowały możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku, który był naszą rodziną, a my siedzieliśmy w aucie razem z nim. Wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy. Uznał, on że nie ważny jest stopień pokrewieństwa,  przy dochodzeniu roszczeń. Identyczna zasada zachodzi w sytuacji, gdy pasażer zginie w wypadku. Jego bliscy także mogą dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy, mimo tego, że sprawcą może być osoba im bliska.

OC Odszkodowanie. Dochodzenie roszczeń.

Niezwykle warto tu nadmienić, iż osoba pod postacią pasażera może zawsze dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia od sprawcy zdarzenia. Nie ważne czy sprawcą był kierujący pojazdem, którym on sam podróżował, czy był nim inny uczestnik ruchu drogowego. Jednym z bardziej ważnych zagadnień dla powstania odpowiedzialności z tytuły wypadku komunikacyjnego ma to czy wykonany przewóz miał charakter płatny czy też nie. Polskie prawo cywilne określa dwa typy odpowiedzialności sprawcy wypadku drogowego. Będzie to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub odpowiedzialność na zasadzie winy.

OC Odszkodowanie. Odpowiedzialność.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku na zasadzie winy stanowi formę odpowiedzialności, w której to sprawca zajścia odpowiada za czynności sprzeczne z prawem. Owej odpowiedzialności nie da się w żaden sposób wyłączyć. Jest ona, co istotne, przywiązane w stosunku do podjętego działania. Z owym typem odpowiedzialności można mieć do czynienia w przypadkach gdy kierowca przewożący pasażera, celowo i w sposób świadomy narusza normy prawne np. poprzez wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia oraz świadomie nie przestrzega przepisów ruchu drogowego.