OC Odszkodowania. Ochrona osób trzecich.

OC Odszkodowania. Szkody osobowe i rzeczowe.

OC Odszkodowania chronią kierowców przed skutkami finansowymi zdarzeń drogowych. W ich wyniku powstają szkody, które należy jak najszybciej zlikwidować. Nie chodzi tu tylko o uszkodzenia auta. Niekiedy szkody osobowe wymagają większych nakładów niż naprawa pojazdu.

OC Odszkodowania. Rekompensata za szkody rzeczowe

Każdy wypadek niesie ze sobą wiele wydatków związanych z naprawą pojazdu. Początkowo towarzystwo ubezpieczeniowe musi określić czy naprawa w ogóle się opłaca. Jeśli tak to musi ponieść wszelkie koszty likwidacji szkody. Jeśli koszty przewyższą wartość samochodu sprzed kolizji, otrzymamy odszkodowanie za tzw. szkodę całkowitą. W jego skład wchodzą ponadto koszty wynajmu pojazdu, którym będziemy jeździć od dnia zaistnienia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania. Otrzymamy ponadto kilka dni na kupno nowego auta. Do grupy wydatków należy również wycena kosztów naprawy przez rzeczoznawcę. Zwrotowi podlega też chociażby holowanie pojazdu.

W przypadku aut  nie starszych niż 6 lat, mamy szansę ubiegania się o utratę wartości handlowej auta. Muszą jednak zostać spełnione liczne warunki. Pojazd mimo zdarzenia powinien być nadal w dobrej kondycji technicznej,  co sprawi, że naprawa stanie się opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Istotna kwestia to miejsce jego uszkodzenia – rama, nadwozie czy elementy lakierowane.

Przede wszystkim jednak należy udokumentować, iż była to nasza pierwsza takiego typu kolizja. Na wielkość takiego odszkodowania komunikacyjnego składa się wartość samochodu sprzed wypadku, jego przebieg i całkowite koszty naprawy. Oszacować utratę wysokości handlowej oferuje za niewielką opłatą rzeczoznawca.

OC Odszkodowania. Szlachetne zdrowie.

Wypadek przynosi ze sobą skutki, w tym też te najgorsze, dotyczące naszego zdrowia. Możemy wówczas wystąpić o odszkodowanie (szkoda majątkowa) lub zadośćuczynienie (szkoda niematerialna). Te pierwsze obejmują wszelkie wydatki i koszty, które przeznaczyliśmy na doprowadzenie ciała do kondycji sprzed wypadku. Zaliczamy do nich choćby pobyt w szpitalu, przejazdy między placówkami czy rehabilitacje. Zadośćuczynienie natomiast ściśle powiązane jest z wszelkimi negatywnymi przeżyciami. Chodzi tu o choćby przeżycia psychiczne.