Odszkodowania z AC. Z własnej kieszeni?

Odszkodowania z AC. Wkład własny.

Udział własny w szkodzie może być zarówno dobrym i skutecznym sposobem na obniżenie składki, ale i źródłem niemiłego zaskoczenia.  Udział własny to  ustalona w umowie ubezpieczenia wartość, mówiąca o tym o jaki procent ubezpieczyciel obniży nam składkę oraz  o jaki procent obniży nam wysokość odszkodowania w sytuacji, gdy wydarzy nam się wypadek. Im wyższy udział własny ubezpieczającego, tym niższa jego składka i odwrotnie.Odszkodowania z AC.

 Udział własny wielu kierowcom po prostu miesza się z wkładem własnym, przy załatwianiu kredytu na własne mieszkanie. Aby otrzymać dolary na własne lokum nie raz i nie dwa trzeba wyłożyć część pieniędzy z własnej kieszeni. W udziale własnym w przypadku ubezpieczenia AC chodzi prawie o to samo. Jest to bowiem element szkody, którą zgadzamy się pokryć z własnej kieszeni, aby w zamian zapłacić niższą składkę. Jeżeli więc twoje AC kosztowało cię niewiele należy po prostu sprawdzić, czy nie istnieje w dokumencie zapis o udziale własnym, który może nas sporo kosztować gdy szkoda zaistnieje.

Odszkodowania z AC. Ile z własnej kieszeni?

Udział własny po prostu mówi o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci kierowcy tylko i wyłącznie część kosztów naprawy. Zgodziliśmy się na to w umowie. Pewnie nie raz przeoczyliśmy to, a potem narzekamy. Po raz kolejny należy przypomnieć, że należy czytać to, co mamy zamiar podpisać. Jak wyraża się udział własny. Może być on wyrażony kwotowo lub w postaci procentów. Gdy kierowca zdecyduje się na  20% udziału własnego, dostanie jedynie 80 % odszkodowania.Jeśli udział własny wyrażony jest kwotowo, to w chwili zaistnienia małej szkody kierowca wcale nie otrzyma odszkodowania albo dostaniemy dosłownie grosze.

Odszkodowania z AC. Czas wyboru.

Zwykle posiadamy możliwość ustalenia wysokości bądź całkowitego zniesienia udziału własnego. Wpływa to oczywiście na wysokość składki.. Zasada jest taka, że im wyższy udział własny, tym niższa składka. Jednocześnie jednak duży udział własny oznacza niższe odszkodowanie, bo jego cześć pokryjemy z własnej kieszeni. Przykładowo, przy 15% udziale własnym nasze odszkodowanie wyniesie 85% wartości szkody. Pozostałe koszty, zgodnie z umową, zapłacimy sami.