Odszkodowania z AC. Kompendium.

Odszkodowania z AC. Jak zgłaszać szkodę?

Na zdarzenia drogowe nie można się w żaden sposób przygotować. Nie znają one bowiem a ni dnia ani godziny. Trzeba być czujnym w każdym momencie. Wypadek bądź kolizja może się nam przydarzyć zawsze i wszędzie. Czy to droga do pracy  czy do ukochanej teściowej – trzeba mieć rękę na pulsie. W natłoku wrażeń i nerwów nie zawsze myślimy o tym by jak najszybciej skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Całą sprawę zostawiamy ”na potem”. Nie powinno to mieć miejsca. Opieszałość niesie ze sobą negatywne skutki. Odszkodowania z AC.

Odszkodowania z AC. Postępowanie.

Ubezpieczenie AC posiada charakter dobrowolny. Ma na celu chronienie nas od finansowych skutków spowodowanych przez nas kolizji i innych zdarzeń. Szkodę można zgłosić kilkoma prostymi metodami – formą pisemną,  elektroniczną bądź telefoniczną. Termin jej zgłoszenia mieści się natomiast w dokumencie zwanym OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Zwlekania z powiadomieniem ubezpieczyciela niesie ze sobą konsekwencje w postaci zaniżenia bądź nawet braku odszkodowania.

Jeśli szybko zgłosimy szkodę, to postępowanie likwidacyjne wcześniej się rozpocznie. Z AC również skorzystamy jeśli powstały problemy z uzyskaniem odszkodowania OC. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego,  termin zgłoszenia waha się od od 24h do 7 dni. Co najważniejsze nie pokrywa się on z czasem na zgłoszenie dla poszkodowanych z OC. Zegar tyka od momentu zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel posiada ograniczone możliwości zweryfikowania kiedy zauważyliśmy szkodę. Niektóre przypadki są mniej lub bardziej oczywiste. Rysy na aucie pozostawionym na parkingu możemy bowiem dostrzec dopiero po kilku dniach. Mimo tego często z lakonicznych powodów przesuwamy kontakt z ubezpieczycielem. Gdy już jednak dokonamy zgłoszenia, najlepiej nie wspominać ubezpieczycielowi wprost, że po prostu nie mieliśmy czasu.

Odszkodowanie z AC. Gdy gonią nas terminy.

Jeśli nasze auto zostało skradzione nam auto procedury wyglądają nieco inaczej. Przede wszystkim należy zgłosić zajście na policję, lecz  towarzystwo również oczekują niezwłocznego powiadomienia. Mamy na to jeden dzień. Niedotrzymanie terminu oznacza dla nas obniżenie szkody odszkodowania. Dzieje się tak gdy ubezpieczyciel uzna, że zwłoka w zgłoszeniu szkody miała wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia.