Odszkodowania z AC. Jak działają za granicą?

Odszkodowania z AC. Autem na wycieczkę.

Odszkodowania z AC. Wciąż wiele z nas woli jechać za granicę autem niż lecieć samolotem czy odbyć podróż koleją. Pojemny bagażnik pozwala zabrać wszystkie niezbędne rzeczy. Po drodze zaś możemy odwiedzić kilka ciekawych miejsc. Planując podróż autem musimy mieć na uwadze ubezpieczenie, które zapewni nam wsparcie podczas wypadków, awarii czy nieprzewidzianych sytuacji. Taką sytuacją jest choćby kradzież pojazdu.

Odszkodowania z AC. Zasięg terytorialny.

Każdy kierowca musi posiadać polisę z tytułu OC, która również chroni go na terenie Unii Europejskiej, Strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i również na obszarze Andory, Szwajcarii, Chorwacji i Serbii. Do pozostałych krajów ( Albania, Macedonia, Maroko Czarnogóra, Białoruś, Ukraina czy Rosja ) należy kupić zaś  już Zieloną Kartę. AC natomiast, które posiada dobrowolny charakter, może mieć różny zasięg terytorialny, uzależniony od ustaleń ubezpieczyciela, ceny pakietu i opcji wybranej przez kupującego polisę AC. Dlatego nabywając Autocasco warto zwrócić uwagę, czy działa ono na terenie całej Europy, czy tylko Polski.

Odszkodowania z AC. Wyjątki.

Jeśli na terenie całej Europy, to czy we wszystkich państwach będą respektowane przez ubezpieczyciela te same przepisy. Towarzystwo może na przykład zastrzec, że na terenie Ukrainy pokryje szkody związane z wypadkiem, ale nie wypłaci odszkodowania od kradzieży pojazdu. Tak jest np. w PZU, gdzie ubezpieczyciel zastrzega sobie wkład własny ubezpieczonego w wysokości 10% przy kradzieży pojazdu na terenie Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Czasem firmy ubezpieczeniowe  rozdzielają pakiet Autocasco na terytorium Polski i osobno Europy.

Z kolei jeśli jesteśmy zainteresowani ubezpieczeniem w całej Europie albo przynajmniej w Unii Europejskiej, to musimy ów pakiet już rozszerzyć. Nie uczynimy tego jednak w trakcie funkcjonowania polisy, planując na przykład w sierpniu wakacje do Grecji i chcąc rozszerzyć AC tylko na te dwa tygodnie. Dlatego przed zakupem polisy Autocasco warto przeanalizować czy w ciągu roku odwiedzimy np. znajomych w Niemczech, czy Holandii bądź czy na tegoroczny urlop  do Włoch, Austrii czy Francji pojedziemy własnym środkiem transportu. Jeśli tak, to warto kupić polisę obowiązującą także w pozostałych krajach europejskich.