Odszkodowanie AC Białystok. Sporne interesy.

Odszkodowanie AC Białystok. Spory na co dzień.

Odszkodowanie AC Białystok. Wszyscy kierowcy, którzy podpisali umowę ubezpieczenia AC są przekonani, że gdy dojdzie do szkody bądź też utracą pojazd otrzymają od firmy odszkodowanie w wielkości, która w pełni pokryje poniesioną stratę. W chwili zaistnienia zdarzenia drogowego rozpoczyna się karuzela spierania się ze swym kochanym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wszystko rozchodzi się o pieniążki. My chcemy więcej, a oni nie za bardzo.

1/2 towarzystw, ogniskując się na stosowanych przez nich wytycznych ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) nie chcę powiększyć wysokości odszkodowania o kwotę podatku VAT. Czy tak naprawdę powinno być. Rozbój w biały dzień i w białych kołnierzykach.

Odszkodowanie AC Białystok. Co mówi kodeks?

Według naszego kodeksu cywilnego,  jeżeli nie ustalono inaczej, kwota ubezpieczenia zawarta w dokumencie jest górną granicą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli  zatem kwota ubezpieczenia jest już ustalona  i opiera się o wartość pojazdu wyrażonej w postaci brutto, to wówczas odszkodowanie także powinno być ustalane z uwzględnieniem tego podatku. W praktyce tak jednak nie jest.

Następne przepisy kodeksu cywilnego informują nas, że firma, z którą zawarliśmy umowę,  ponosi odpowiedzialność za konsekwencje zaistniałej szkody. Auto musi być przywrócone do poprzedniego stanu.  Również wszystkie koszty leczenia kierowcy i jego pasażerów ponosi właśnie towarzystwo. Jeżeli zatem ubezpieczony przedstawił faktury dokumentujące koszt poniesionych napraw, to ubezpieczyciel powinien uwzględnić również znajdujący się na nich podatek VAT.

Odszkodowanie AC Białystok. Czym jest AC?

To ubezpieczenie, które dobrowolnie zawiera się z danym ubezpieczycielem. AC skutecznie zabezpieczy nas m.in. w następujących sytuacjach: kradzieży, awarii, uszkodzenia, jeśli szkoda nie może być pokryta z polisy drugiego ubezpieczonego. Jednakże ubezpieczenie AC poza oczywistymi plusami, posiada też kilka minusów, do których przede wszystkim należy zaliczyć dość wysoką składkę, a także to, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli wynika to z naszego zaniedbania i niedopełnienia warunków umowy.