Odszkodowanie AC. Parasol ochronny.

Odszkodowanie AC. Ochrona to priorytet.

Odszkodowanie AC. AutoCasco to taki typ ubezpieczenia komunikacyjnego, który nie jest obowiązkowy, przymusowy. Odszkodowanie dotyczy auta i całego jego wyposażenia. Wykupując polisę tworzymy swego rodzaju parasol ochronny przed wszelkimi zdarzeniami losowymi.

Odszkodowanie AC otrzymamy nie tylko na skutek zwykłych  kolizji. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty środków chociażby w przypadku zuchwałej kradzieży czy uszczerbku auta na skutek złych warunków atmosferycznych. Należą do nich takie kaprysy natury jak powodzie czy huragany.

Odszkodowanie AC. Warte czy nie?

Do ubezpieczenia AC nieraz kierowcy dokupują reklamowany szeroko pakiet assistance. Ma on na celu pomoc kierowcy w wielu sytuacjach.  Zapewnia on wykonanie licznych świadczeń powstałych w momencie awarii czy zaistnienia szkody. Dobrodziejstwo pakietu assistance pokrywa w całości transport auta z miejsca wypadku do warsztatu.Umożliwia również zorganizowanie pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu. Trzeba mieć na uwadze, że zakres usług w ramach AC i pakietu assistance wpływa całościowo na wielkość składki. Aby mieć spokojną głowę na czas kryzysowej sytuacji warto dopłacić.

Odszkodowanie AC. Czego nie uwzględnia?

Odszkodowanie AC nie obejmuje zdarzeń, których jesteśmy winowajcami. Gdy okaże się, że kradzież została popełniona głównie przez gapiostwo, np. klucze zostawiliśmy w środku, o odszkodowaniu z AC możemy sobie pomarzyć. Lekkomyślność rzadko się bowiem w życiu nagradza. Tak samo ma się sytuacja ze zdarzeniami, do których doprowadziliśmy z powodu grzechu używek – trunków czy narkotyków. Każdy wypadek  takiego typu zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku wypłacenia odpowiedniej kwoty.

Nie raz i nie dwa kierowcy po prostu zapominają o regularnych badaniach technicznych auta. Ich brak również wywołuje konsekwencje gdy ubiegamy się się o odszkodowanie z AC. Warto pamiętać, że nasze tablice rejestracyjne muszą być ważne.

Odszkodowanie z AC nie dotyczy również o szkód, które powstały na skutek niewłaściwej naprawy czy konserwacji pojazdu. Dlatego też czasem warto weryfikować zaufanie warsztatu, do którego wstawiamy swój samochód. Każda, nawet najdrobniejsza usterka może doprowadzić do reakcji łańcuchowej, której nic nie powstrzyma. Kilka chwil i może dojść do poważnych zdarzeń.