Odszkodowanie AC. Przepisy w Unii Europejskiej

Odszkodowanie AC. Jak dochodzić roszczeń?

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Odszkodowanie AC.

Odszkodowanie AC. Terminy.

Ubiegając się należne świadczenia należy pamiętać o terminie przedawnienia swoich roszczeń oraz sporządzeniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji z wypadku oraz z jego następstw. Niezbędny jest protokół powypadkowy sporządzony przez Policję, cenne mogą okazać się zeznania świadków, oświadczenie sprawy oraz dokumentacja medyczna w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie AC.

Odszkodowanie AC. Zadośćuczynienie.

Pokrzywdzony może ubiegać się od zagranicznego ubezpieczyciela, podobnie jak w Polsce, o zadośćuczynienie szkód moralnych, odszkodowanie z tytułu utraconej wartości pojazdu i utraconego dochodu oraz z tytułu tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych. Nie zapominajmy o kosztach pomocy osób trzecich, kosztach leczenia, dojazdów, zniszczenia odzieży lub bagażu.

W najtragiczniejszych wypadkach rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej. Należy pamiętać, że prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje kierowcy, który poniósł w wyniku wypadku straty materialne oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu, a także pasażerom, który ucierpieli w wyniku zdarzenia. Dlatego nie warto rezygnować z dochodzenia swojego prawa do wynagrodzenia doznanej szkody, a w sytuacjach wyjątkowych powinno się rozważyć wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową.

Odszkodowanie AC. Nieuniknione.

Niestety, nadal wiele osób twierdzi, że ponieważ wypadki bywają nieuniknione, a szkody przez nie wywołane są oczywistą koleją rzeczy, domaganie się odszkodowania jest niepotrzebne. Czasem porzucają oni walkę o świadczenia po pierwszych negatywnych odpowiedziach otrzymanych od ubezpieczycieli, a widmo dalszego udowadniania swoich racji skutecznie zniechęca ich do ponownego ubiegania się o zadośćuczynienie.