Odszkodowanie AC. Pułapki

Odszkodowanie AC. Wysokość szkody

odszkodowanie z acOdszkodowanie AC. Składową tej polisy jest franszyza integralna. Jest to wysokość szkody, która decyduje o tym jak wysoka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela. Bowiem jeżeli wysokość szkody nie przekracza kwoty ustalonej we franszyzie, to ubezpieczyciel nie jest zobligowany do wypłaty odszkodowania. Często jest tak, że w umowach o polisę, znajduje się to gdzieś schowane i pobieżne przeczytanie czytając umowę możemy to przeoczyć. Franszyza znajduje się zwykle w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a to jest zwykle bardzo dużo – małego tekstu. Nie każdemu się chce dokładnie analizować każdy zapis. Chociaż człowiek powinien to robić, to w praktyce dobrze wiemy jak z tym jest.

Odszkodowanie AC. Wyłączenie franszyzy.

Można też wykupić udział własny bądź wykupić rezygnacji z franszyzy, dzięki czemu zapisy nie obowiązują. Jednak od razu możemy liczyć na wyższą składkę polisy, bo ubezpieczyciel ponosi wtedy całkowitą odpowiedzialność za powstałą szkodę, bez żadnych ograniczeń. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy obawiają się, że mogą popełniać jeszcze błędy za kółkiem, przez które uszkodzą nie raz samochód. Pełna odpowiedzialność ubezpieczyciela wtedy będzie dobrym rozwiązaniem. Podobnie, gdy ktoś ma domownika-kierowcę, który jest tak zwanym „niedzielnym”, wtedy jego umiejętności nie są aż tak dobre i może spowodować nawet drobne straty. Po co więc mamy wykładać z własnej kieszeni na naprawy?

Odszkodowanie AC. Typy franszyzy.

Wcześniej był podział na „udział własny” i „franszyza redukcyjna”. Wszystko się jednak zmieniło i obecnie podziału tego nie ma, jest zaś stopień franszyzy określony albo kwotowo albo procentowo – w zależności jak ustalił to ubezpieczyciel. Dla nas korzystniejszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie kwotowe, bowiem procentowo daje możliwość nadużyć, zaś kwota im niższa tym lepiej dla naszego bezpieczeństwa. Bowiem niższa kwota oznacza wysokie prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania jak narobimy biedy.

Warto o tym pamiętać przy zawieraniu polisy, bo ubezpieczyciel tylko czeka, by wcisnąć nam jak najbardziej niekorzystną umowę. Dlatego warto się wybrać nie bezpośrednio do ubezpieczyciela, ale do firm, które doradzają najlepsze rozwiązania. My nic nie płacimy i mamy dobre rozwiązanie, zaś firmy te dostają prowizję od ubezpieczycieli za klientów.