Odszkodowanie z AC. Jak dochodzi do wypłaty?

Odszkodowanie z AC. Jak się przygotować?

Odszkodowanie z AC. Stłuczki, kolizje oraz wypadki drogowe mają do siebie to, że zawsze przytrafiają się nam w najmniej oczekiwanym czasie. Warto być dobrze przygotowanym na tego typu okoliczności i wiedzieć, w jaki sposób dochodzić odszkodowania z AC. By mogło w ogóle dojść do wypłaty środków z odszkodowania z tytułu Auto Casco, konieczne jest ustalenie przez właściciela wysokości zaistniałej szkody. W praktyce wyróżnia się dwa sposoby szacowania jej sumy: w warsztacie naprawczym oraz przy pomocy metody kosztorysowej. Ustalenie wysokości odszkodowania AC jest znacznie bardziej problemowe w przypadku drugiego sposobu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że szkody są wyceniane w oparciu o specjalistyczne programy kalkulowania napraw, przez co często są zaniżane.

Odszkodowanie z AC. Dla kogo?

O odszkodowanie z AC mogą wystąpić osoby, które uszkodziły samochód z własnej winy i chcą w ten sposób uzyskać koszty naprawy auta. Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za wypadek, wówczas ubieganie się o odszkodowanie z polisy Auto Casco nie ma żadnego sensu (wówczas zgodnie z prawem możesz wystąpić o odszkodowanie z OC pojazdu sprawcy).

Wina za spowodowanie kolizji czy wypadku drogowego to tylko jeden z czynników uprawniających do skorzystania z polisy AC. Jeśli chcesz szybko uzyskać koszty naprawy i móc cieszyć się szybkim użytkowaniem samochodu, wówczas odszkodowanie z AC wydaje się być najlepszym rozwiązaniem (zwłaszcza w sytuacji, gdy wina nie została określona przez policję, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany bądź w toku jest sprawa sądowa o uznanie winy).

Odszkodowanie z AC. Rzeczoznawca.

Rzeczoznawca prowadzi w imieniu poszkodowanych sprawy o uzyskanie odszkodowania z polisy AC. Odszkodowanie z AC mogą uzyskać wyłącznie te osoby, które mają wykupioną polisę ubezpieczeniową na pojazd. Tego typu ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, dlatego nie każdy kierowca je posiada. Rzeczoznawca dokonuje detalicznej analizy wszelkich elementów auta. Podczas tego procesu sprawdzi setki elementów. Współczesne auta są  coraz bardziej skomplikowane pod aspektem technicznym. Dlatego też fachowa wiedza wydaje się być wręcz niezbędna.

Więcej informacji uzyskasz pod linkiem: https://tbekspert.pl/