Odszkodowanie z OC. Co z pasażerem?

Odszkodowanie z OC. Definicja.

Odszkodowanie z OC. Odszkodowanie tego typu otrzymujemy ze środków, które sprawca wpłacał jako składkę do swego towarzystwa. Zamienne ów rodzaj odszkodowania określa się też  odszkodowaniem powypadkowym. Kierowca, który został poszkodowany, może ubiegać się odszkodowania z OC sprawcy za wiele szkód. Nie chodzi tylko to o auto. Ich skutkiem może być śmierć pasażera, uszkodzenie ciała czy nadszarpnięcie zdrowia.

Jeśli chodzi o szkody likwidowane z OC sprawcy, kiedy to  zakres ubezpieczenia jak i procedura likwidacji szkody są określone w ustawie, głównym źródłem konfliktów między towarzystwem a poszkodowanym jest wysokość odszkodowania. Zwykle zdarza się tak , że pierwsza propozycja jest rażąco niska. Należy ją traktować raczej jako punkt wyjścia przy dalszych negocjacjach. Warto poczytać przepisy, aby mieć asa w rękawie.

Odszkodowanie z OC. Pasażer ma prawa.

Pasażer to osoba,  która nie posiada bezpośredniego wpływu na kierowanie samochodem. Pasażerom samochodu, który uległ wypadkowi, również przysługuje prawo do odszkodowań. To samo tyczy się pasażerów sprawcy. Zapisy ten odnajdziemy w kodeksie cywilnym. Poprzez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, towarzystwo zobowiązane jest do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Odpowiedzialność wobec nich ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Co ciekawe, również właściciel pojazdu, który siedzi na miejscu pasażera, może ubiegać się o  odszkodowania z polisy OC jego własnego auta. Nieraz dochodzi do sytuacji, że poszkodowani nie chcą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie,  ze względu na fakt, iż winnym zajścia jest osoba najbliższa lub też znajomy.

Odszkodowanie z OC. Ułamek sekundy.

Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała, zagrażających życiu i powodujących trwałe inwalidztwo. Na drogach dochodzi również do wielu pomniejszych kolizji i potrąceń, w których również są osoby ranne. Obowiązujące prawo pozwala na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego przez każdą osobą uczestniczącą w wypadku drogowym, o ile tylko nie była ona jego wyłącznym sprawcą.