Odszkodowanie z AC. Auto służbowe.

Odszkodowanie z AC. Wypadki się zdarzają.

Nawet najlepszemu kierowcy może się przydarzyć wypadek lub po prostu zwykła stłuczka. Większość opiekunów aut służbowych posiada wiedzę o postępowaniu jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce w Polsce. Jednak co robić, jeśli taka sytuacja spotka kierowcę poza granicami. Odszkodowanie z AC.

Odszkodowanie z AC. Zasady.

Główne zasady postępowania są podobne do tych, którymi powinniśmy kierować się w kraju. Na początku, należy wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – najlepiej w wersji polsko-angielskiej. Wzór takiego dokumentu mieści się na stronie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Warto posiadać go zawsze w aucie, aby w stresowej sytuacji uniknąć błędów w opisie zdarzenia. Zawiera on wszelkie istotne okoliczności zdarzenia, jak również dane ubezpieczycieli i uczestników kolizji. Informacje można spisać również na zwykłej kartce papieru.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein i Islandia) lub w Szwajcarii, szkodę należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie. Można to zrobić po powrocie do Polski, za pośrednictwem polskiego zakładu ubezpieczeń, który jest reprezentantem ds. roszczeń zagranicznego ubezpieczyciela. Jeżeli znamy nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz kraj rejestracji pojazdu, reprezentanta do spraw roszczeń ustalić można za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a gdy dany podmiot nie ma reprezentanta na terenie naszego kraju, szkody będą rozpatrywane przez PBUK.

Odszkodowanie z AC. Co robić gdy jesteś sprawcą?

Jeżeli to obywatel polski jest sprawcą wypadku za granicą, przede wszystkim powinien przekazać osobom poszkodowanym wszystkie informacje o sobie i swoim pojeździe, podać numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego oraz dane pojazdu. W takiej sytuacji również dobrze jest wypełnić formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Należy też jak najszybciej poinformować swojego ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli doszło do sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona innym uczestnikom wypadku, będzie ona likwidowana z naszej polisy OC w państwie poszkodowanego, przez zagranicznego korespondenta polskiego ubezpieczyciela. Zgłoszenia szkody oraz dopełnienia formalności z tym związanych będzie musiał dopilnować poszkodowany.