Odszkodowanie z AC. Konflikty.

Odszkodowanie z AC. Przyczyny sporów.

Odszkodowanie z AC. Właściciele samochodów, którzy podpisali umowę Auto Casco są święcie przekonani o tym, że gdy ich pojazd ulegnie wypadkowi to w mig dostaną odszkodowanie w wysokości, która w pełni odpowiada poniesionej przez nich szkodzie. Jeśli nastąpi zdarzenie drogowe to między osobą ubezpieczoną i  ubezpieczycielem często dochodzi do konfliktu. Dotyczy to oczywiście pieniędzy. Spór sprowadza się do odmiennych interesów. Ubezpieczyciel za wszelką cenę chce zaoszczędzić. Kierowca chce doprowadzić auto do stanu poprzedniego, najlepiej bez użycia zamienników. Często punktem spornym takiego konfliktu jest kwestia zawarcia  kwoty podatku VAT przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania.

Wielu ubezpieczycieli, ogniskując się na stosowanych przez nich zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia, odmawia bowiem powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę podatku VAT. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami prawa…o to jest pytanie.

Odszkodowanie z AC. Składki.

Autocasco stanowi dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od wszelkich zdarzeń losowych. Chroni właściciela pojazdu od finansowych konsekwencji w przypadku zniszczenia, uszkodzenia,  kradzieży lub zniszczenia i utraty wyposażenia auta zarówno w sytuacjach w których on sam nie miał na nie wpływu, ale również wtedy gdy sam był sprawcą zdarzenia.

Wysokość składki determinuje zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W chwili zawierania umowy z ubezpieczycielem należy przede wszystkim poznać zakres i warianty świadczonej ochrony oraz bardzo istotne – wyłączenia jego odpowiedzialności. Firmy ubezpieczeniowe w ramach polis AC często proponują kierowcom szeroki wachlarz dodatkowych wariantów ubezpieczenia.

Są to między innymi:pełna obsługa serwisowa (np. bezpłatny samochód zastępczy, naprawa w autoryzowanym serwisie ubezpieczyciela, odbieranie uszkodzonego auta od właściciela itp.) pomimo zaistnienia szkody ochrona utraty zniżki, ubezpieczenie bagażu,organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu.

Odszkodowanie z AC

Jeżeli decydujemy się już na wykup dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego celem uzyskania odszkodowania adekwatnego do wartości posiadanego pojazdu warto, więc przed jej zawarciem należy przeanalizować sumę ubezpieczenia. Szczególnie korzystna jest stała suma ubezpieczenia, gdyż pojazd będzie ubezpieczony przez cały okres trwania umowy na taką samą kwotę, obliczoną na podstawie wartości z dnia podpisania umowy.