Odszkodowanie z OC. Kto skorzysta?

Odszkodowanie z OC a inne formy ubezpieczeń

Wielu kierowców ma problem z rozróżnieniem korzyści jakie niosą poszczególne polisy ubezpieczeniowe. Należy wiedzieć, że każdy z nich ma bezwzględny obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Istnieje też możliwość zakupu polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, a także AC.  Jak jednak wyglądają różnice pomiędzy tymi sposobami ubezpieczenia? Odszkodowanie z OC to często jedyna forma likwidacji szkoda.

Odszkodowanie z OC. Kto z niego skorzysta?

W Polsce każdy kto posiada zarejestrowane auto jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC. To polisa, która w sytuacji spowodowania wypadku ma na celu ochronę kierowcy od poniesienia odpowiedzialności materialnej za skutki zdarzenia drogowego. Z owej polisy wypłacane jest w końcu odszkodowanie. Świadczenie to umożliwia poszkodowanemu uzyskanie niezbędnych funduszy na leczenie i powrót do zdrowia.

Każdy kto nie przyczynił się w znaczący sposób do powstania wypadku ma prawo do uzyskania odszkodowania z oc sprawcy. Obejmuje ono naprawę szkody rzeczowej. W przypadku szkody osobowej katalog roszczeń odszkodowawczych jest niezwykle szeroki i zawiera chociażby zwrot kosztów leczenia i pobytu w szpitalu.

Czym jest NNW?

NNW stanowi  ubezpieczenie dobrowolne. Jego główną zaletą są niskie składki. Jeśli już zdecydowaliśmy się na zakup ubezpieczenia warto zwrócić swą uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W niej zawarty jest bowiem zakres oddziaływania polisy. Odnajdziemy tam również terminy, mówiące o tym kiedy należy rozpocząć starania o uzyskanie odszkodowania.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia określono również wysokość uzyskiwanych kwot odszkodowania przez poszkodowanych. Wielkim minusem polisy NNW jest możliwość otrzymania jedynie niewielkiego roszczenia odszkodowawczego. Zazwyczaj wahają się one od 2 tys. do 15 tys. zł. Roszczenia odszkodowawcze z polisy OC i NNW można dochodzić od siebie niezależnie. Dlatego poszkodowany ma możliwość uzyskania dwóch odrębnych odszkodowań. W przypadku wypadków powstałych w związku ruchem pojazdów to ubezpieczenie pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu, podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu, czy w czasie  naprawy pojazdu na trasie jazdy.