Odszkodowanie z OC sprawcy. Pojazdy zastępcze.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Problemy.

Czas przysługiwania rekompensaty za auto zastępcze trudno ustalić, zwłaszcza gdy mówimy o tzw. szkodzie częściowej. Pod tym terminem należy rozumieć czas powstania uszczerbku, bądź też dzień oddania auta w ręce pracowników warsztatu. Oczywiście auto doprowadzimy do warsztatu jeśli będzie w się w ogóle nadawało. Odszkodowanie z OC sprawcy.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Przepisy.

Gdy doszło do szkody całkowitej rozpoczynają się problemy. Utrudnia ona właściwą wykładnię prawa przez poszkodowanych oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Niejednokrotnie zdarzało się, że mimo orzeczeń Sądu Najwyższego towarzystwa stosowały własne reguły. Zazwyczaj mają kierowców gdzieś…

Odszkodowanie z OC sprawcy. Zwrot kosztów – terminy.

Czas zwrotu kosztów wynajmowanego samochodu na zastępstwo ustala się w sposób następujący.  Sumuje się terminy od dnia powstania szkody aż do jej formalnego zgłoszenia. Zazwyczaj  za wystarczający termin uważa się 3 dni. Po tych trzech dniach, konieczne będzie już w miarę logiczne uzasadnienie zwlekania, choć nie zawsze będzie to wina kierowcy. Auto zastępcze należy się kierowcy na okres naprawy, czyli od dnia powstania szkody bądź też od chwili umieszczenia auta w jednym z warsztatów,  aż do dnia jego odbioru. Nieco inaczej ma się spraw przy tzw. całkowitej szkodzie. Towarzystwa przekonują , że kierowca może korzystać z samochodu zastępczego na ich koszt do dnia wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Refundacja kosztów najmu w przypadku szkody całkowitej, czyli wtedy gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody, obejmuje okres od dnia powstania szkody do dnia w którym poszkodowany może nabyć podobny pojazd, nie dłuższy jednak niż do dnia zapłaty odszkodowania, a nie jak bardzo często twierdzą ubezpieczyciele, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu szkody całkowitej, co zresztą potwierdza liczne orzecznictwo w tym zakresie.  Trudno bowiem oczekiwać, by poszkodowany, którego samochód uległ zniszczeniu w skutek kolizji miał odpowiednią ilość pieniędzy.