Szkoda OC. Likwidacja i problemy.

Szkoda OC. Omijanie procedur.

Szkoda OC. Chociaż auta objęte są  ochroną ubezpieczeniową, gdy następuje proces likwidacji szkody szkody, firmy ubezpieczeniowe podejmują odpowiednie kroki, aby nie wypłacić odszkodowania. Często też celowo zaniżają wielkość wypłaty. Takie historie tyczą się głównie szkód likwidowanych z OC sprawcy wypadku.

Jeśli chodzi o szkody likwidowane z OC sprawcy, kiedy to obszar ubezpieczenia jak i proces likwidacji szkody są widnieje w ustawie, głównym źródłem sporów konfliktu ubezpieczycielem a poszkodowanym jest wysokość zaoferowanego odszkodowania. Zwykle jest tak, że dziewicza propozycja jest za niska. Trzeba ją traktować nieco z przymrużeniem oka i portfela. Stanowi ona punkt startowy do dalszych negocjacji. Należy poznać swoje prawa by mieć dobre argumenty. As w rękawie zawsze się przyda.

Sprawdź: Odkup odszkodowań

Szkoda OC. O co kaman?

Czym właściwie jest szkoda. Jej pojęcie powstaje w związku z ruchem pojazdu. Jest bardzo szerokie. Jak stwierdzić, czy auto jest w ruchu?  O tym czy tak jest, nie przesądza to, że się porusza. Pojazd należy uznać, że jest w ruchu j już w momencie zapłonu

Za szkody wynikłe z ruchu pojazdu uznaje się również szkodę stworzoną gdy wsiadamy i wysiadamy z auta. Do tego samego worka wrzucamy szkody powstałe przy załadunku i rozładunku auta, a także takie, jakie powstały podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Nie można się dać się nabrać towarzystwu, które przekonuje nas, że nie poczuwa się do  odpowiedzialności za naprawienie szkody, gdyż pojazd nie był w ruchu.

Szkoda OC. Odstępstwa.

Wyróżnia się  wiele przypadków, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Rzeczą jasną, że nie dostaniemy odszkodowania, gdy szkoda została wywołana przez kogoś pod wpływem różnego rodzaju używek. Podobnie jest gdy kierowca faktycznie nie miał uprawnień do kierowania autem.

Problemy z wypłatą odszkodowania mogą pojawić się także wtedy, gdy pojazd sprawcy nie miał aktualnych badań technicznych, był nieprawidłowo załadowany (przeładowany, ładunek był niezabezpieczony) czy też przekroczono czas pracy kierowcy. Ubezpieczyciel może wówczas starać się wykazać, że to jeden z tych czynników był przyczyną wypadku.

Czytaj też:

Odszkodowanie z AC