Szkoda OC. Jak likwidować?

Szkoda OC. Obowiązek kupna polisy!

Szkoda OC. Wykup polisy OC stanowi obowiązek kierowcy. Nie ma zmiłuj. To dzięki niej pokrywane są szkody, które zostały wyrządzone dla innych kierujących. Ci z kolei nie raz i nie dwa muszą się uporać się z masą formalności aby uzyskać świadczenia im należne.

Szkoda OC. Likwidujemy szkodę.

Każdy wniosek o likwidację szkody należy ukłonić się do firmy ubezpieczeniowej gdzie to winowajca odprowadza składki.  To właśnie z ową firmą będziemy mieli przygody. Od kilku lat znane towarzystwa wprowadziło możliwość ubezpieczenia z OC, które oferuje bezpośrednią likwidację szkody. Co to oznacza dla kierowcy? Szkodę można zgłosić do swego towarzystwa, czyli tam gdzie odprowadzamy haracz. To właśnie ono kiedyś wypłaci należną nam sumę rozliczy się z firmą, z którą współpracuje winowajca.

Szkoda OC. Formalności tu i tam.

W mchwili zgłoszenia szkody w firmie oprócz oczywistych własnych danych osobowych, konieczne jest podanie imienia/nazwiska/PESEL-u/numeru polisy winowajcy. Ponadto należy  spisać numery rejestracyjne auta, jego marki a także dokładnie spisać okoliczności zajścia. Co jednak gdy nie tak łatwo ustalić winowajcę. Nie zawsze jest on jednoznaczny. A i do przyznania się do winy też nieprędka droga.  W takich wypadkach konieczne jest wezwanie funkcjonariuszy policji. Wtedy zwracając się do towarzystwa ubezpieczeniowego, należy również podać dane jednostki, która zgłoszenia przyjęła. Z kolei gdy nie ma wątpliwości, kto zawinił, zamiast wzywać drogówkę, można spisać oświadczenie sprawcy.

Szkoda  OC. Czas tyka.

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno trafić na konto poszkodowanego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody. W razie wątpliwości, okres ten może się przedłużyć do 90 dni, zaś jeśli o przyznaniu odszkodowania decyduje proces karny lub cywilny (co zdarza się niezwykle rzadko), termin wypłaty pieniędzy uzależniony jest od decyzji sądu.Poszkodowany może wybrać jedną z dwóch form rozliczenia – gotówkową lub bezgotówkową. W pierwszym wypadku poszkodowany otrzymuje odszkodowanie na konto. Rozliczenie bezgotówkowe polega na wskazaniu warsztatu, w którym zostanie dokonana naprawa samochodu. To właśnie z tym warsztatem towarzystwo się rozliczy.