Zaniżone odszkodowanie z OC. Co robić?

Zaniżone odszkodowanie z OC. Może odkup?

Pośrednicy zajmujący się dochodzeniem odszkodowań nie ograniczają się tylko do reprezentowania swoich klientów w sporze z firmą ubezpieczeniową. Mogą również odkupić szkodę, płacąc gotówką. Po odkupieniu szkody taka firma na własny rachunek ubiega się o dopłatę od ubezpieczyciela. Odkupywanie szkód jest tylko jedną z możliwości, jakie firmy odszkodowawcze oferują swoim klientom. Nie każda szkoda może zostać sprzedana. Zaniżone odszkodowanie z OC.

Polskie prawo nie przewiduje możliwości odsprzedania prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za szkody osobowe. Ale już szkoda komunikacyjna z OC sprawcy, w dodatku taka, od której powstania minęły mniej niż 3 lata (okres przedawnienia), może stać się łakomym kąskiem dla firm zajmujących się skupowaniem roszczeń. Co prawda nie ma przeciwwskazań, aby sprzedać szkodę z ubezpieczenia autocasco, ale firmy odszkodowawcze zdecydowanie wolą szkody z OC.

Zaniżone odszkodowanie z OC. Na zastępstwo.

Bez względu na poziom uszkodzenia i wiek samochodu, każdemu kierowcy przysługuje prawo do otrzymania pojazdu zastępczego na czas naprawy, ale nie tylko. Tak naprawdę to od dnia zdarzenia do wypłaty odszkodowania i odbioru naprawionego auta z naprawy. W tym wypadku ubezpieczalnie po raz kolejny niechętnie zwracają koszt wynajmu auta zastępczego. Mimo wszystko pojazd zastępczy przysługuje kierowcy, który ma prawo korzystania z niego na czas kiedy nie ma możliwości użytkowania  swojego samochodu.

Zaniżone odszkodowanie z OC. Do sądu!

Jednym ze sposobów na dochodzenie odszkodowania jest skierowanie sprawy do sądu. Kierowcy, którzy nie posiadają  odpowiedniej wiedzy prawnej oraz zdolności negocjacyjnych nie powinni porywać się na ten krok. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają cały sztab prawników, którzy będą na każdym kroku kwestionować nasze żądanie.

Kierując sprawę do sądu musimy znaleźć prawnika, który zadaniem będzie reprezentowanie naszych interesów. Postępowanie sądowe wymaga od poszkodowanego wniesienia opłaty sądowej, a także opłacenia reprezentacji mecenasa. Ten sposób dochodzenia roszczeń jest też obarczony pewnym ryzykiem. Przegrywając sprawę poszkodowany jest zobowiązany do pokrycia kosztów prowadzenia postępowanie przez stronę przeciwną.